Conceptrapport ‘De Inspiratiefabriek’

Voor Lifestyle Factory heb ik het concept ‘De Inspiratiefabriek’ bedacht. Er is een doelgroep-/trend- en sectoranalyse gedaan. Op basis daarvan en in overleg met de opdrachtgever is er een businessplan geschreven. Dit is opgemaakt als een conceptrapport en aan de opdrachtgever gepresenteerd.